Castellano / Valencià
Quí som
Junta
Estatuts
FES-TE'N SOCI!

Qui som ?

Som els pares i mares que ens organitzem de manera associativa i voluntària amb un objectiu comú: la millora de l'educació dels nostres fills.

L' APA de Escultor Ortells és una organització sense ànim de lucre plenament involucrada en la vida quotidiana de l'escola i que treballa en relació íntima amb la Direcció del centre, el Consell Escolar i el claustre de mestres.

Per a què serveix l’APA?

•   És el principal interlocutor que tenen el professorat i l'equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

•   Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià del centre i sobre temes educatius d'abast més general.

•   Administra i gestiona els recursos que aporten els associats i les associades.

•   Participa en la presa de decisions en el govern del centre per mitjà de representants al Consell Escolar del centre, el Consell Municipal i forma part de la Coordinadora d'AMPES de Vila-real.

•   Organitza les activitats extraescolars per a la conciliació familiar, activitats formatives per a famílies i alumnat, activitats lúdiques i subvenciona activitats organitzades per l'escola.

•   Té com a objectiu fonamental contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els xiquets i les xiquetes, i funciona sobre la base del diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

•   El finançament econòmic de l'APA funciona amb la quota que aporten els seus socis i sòcies.

•   Des de l'APA ens proposem iniciar projectes per millorar i ajudar a l'escola. El suport econòmic de les famílies ens permet tirar endavant noves iniciatives.